ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

EDİTÖRE MEKTUP

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ; ;

Page : 129-131

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Morfolojik Görünüm: 22 m yüksekliğindeki ağaçta, zeminden 7 m sonra karşılıklı 2 yan dal bulunmaktadır. Dallardan biri çok büyümüş, diğeri ise fazla gelişmemiştir. 2 m yukarıda 5 yan dalı daha bulunmaktadır. Dallar aşağı doğru eğilmiş, bazıları ise yere değmektedir. Eğilme sebebinin zorlu kış koşullarındaki kar baskısı olduğu tahmin edilmektedir. Zeminden 15 m yükseklikte ana gövde ikiye ayrılmaktadır. Ağaçta ana gövde hakim, yan dalların ise hakimiyeti ise zayıf durumdadır. Meydana gelmiş olan dallanmalar düzensiz olarak göze çarpmaktadır. Ağacın alt dalları kozalak tutmakta üst dalları ise tutmamaktadır. Ağaç üzerinde çok sayıda ökse otu bulunmaktadır

Last modified: 2017-11-16 22:07:11