ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

“DALYAN” KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2132-2143

Keywords : Dalyan; etimoloji; taylaŋ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Türkçede farklı kaynaklardan gelen iki dalyan kelimesi vardır. Bazı kaynaklarda bu sesteş kelimelerin aynı kelime olduğu savunulmuş, bazı çalışmalarda ise bu kelimelerin farklı kaynaklardan geldiği belirtilmiştir. Etimolojik çalışmalarda genellikle farklı anlamlara sahip olan iki dalyan da yabancı bir kökene bağlanmaktadır. “Uzun boylu” anlamına gelen dalyan kelimesi Türkçedir, bu kelime tay isminden benzerlik ifade eden +lAŋ eki ile türetilmiştir. Dalyan kelimesi Orta Türkçe taylaŋ kelimesinden gelmektedir. Başlangıçta “tay gibi, taya benzeyen, genç” anlamına gelen taylaŋ kelimesi zaman içinde çeşitli ses değişimleri geçirerek dalyan'a dönüşmüş, “uzun boylu, boylu boslu” anlamlarını da kazanmıştır. Çağdaş lehçelerdeki ve Türkiye Türkçesi ağızlarındaki tay kökünden türemiş benzer anlamlı kelimeler bu görüşü desteklemektedir.

Last modified: 2018-01-19 16:10:09