ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KADIN DERGİLERİNDE ÖNCÜ BİR ERKEK AHMET EDİP VE EV HOCASI DERGİSİ

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2436-2447

Keywords : Osmanlı basın tarihi; kadın süreli yayınları; Ahmet Edip; Ev Hocası dergisi;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Osmanlı kadınları 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren toplumsal yaşamdaki varlıklarını edebiyat dünyasında da göstermeye çalışmışlardır. Kadınların cinsiyetlerini saklamadan yazma cesareti edinmeleri erkeklerin onları yüreklendirerek yazmalarını sağlamalarıyla mümkün olmuştur. Bunun için de ilk kadın yazarların yetişmesine kadar nasıl yazılacağı konusunda rol modelleri erkek yazarlar olmuştur. Kadınların basın dünyasına katılmalarına destek olan erkekler, kadın dergi ve gazeteleri de yayımlayarak desteklerini sürdürmüşlerdir. Bu dergi ve gazetelerin çoğu haftalık ya da on beş günlük süreli yayınlardır. Bunlar arasında uzun ömürlü olanlar gibi kısa süre yayımlanmış olanlar da vardır. Hanımlar (1882), Parça Bohçası (1889), Âlem-i Nisvân (1906), Erkekler Dünyası (1913), Kadınlık Hayatı (1913), Seyyâle (1914), Genç Kadın (1918), Diyane (1920), Ev Hocası (1923) tek sayı çıkabilmiş kadın dergileridir. Bu çalışmada Ev Hocası adlı dergi tanıtılacaktır.

Last modified: 2018-01-19 16:22:11