ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YUSUF ATILGAN’IN ROMANLARINDA KAHRAMAN TİPOLOJİSİ

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2493-2502

Keywords : Yusuf Atılgan; Manisa; yalnızlaşma; yabancılaşma; Türk romanı;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Yusuf Atılgan Manisa'nın Hacırahmanlı kasabasında dünyaya gelmiştir. Orta öğrenimini Manisa ve Balıkesir'de, Yüksek öğrenimini ise İstanbul'da tamamlamıştır. Türk edebiyatında “az yazmasına rağmen çok tanınan”, eserleri üzerinde tartışılan önemli bir yazardır. Aylak Adam ve Anayurt Oteli adlı iki romanı vardır. Yazar üçüncü romanı Canistan'ı tamamlamadan 1989 yılında vefat etmiştir. Bir de hikâye kitabı vardır. Romanlarında yalnızlık ve yabancılaşma temalarını sıklıkla işleyen yazarın roman kahramanları toplumdan kopuk, içe dönük, psikolojik problemler yaşayan insanlardır. Biri tamamlanmadan basılan üç romanında da kahramanlar köy, kasaba, şehir gibi farklı sosyal çevrelerde yaşamalarına rağmen aynı problemleri yaşarlar. Çevrelerinden kopuk, kaynağı çoğunlukla çocukluk dönemlerine ait problemlerden kurtulamayan, kurtulmanın yolunu bulamayan bu kahramanların üçü de Türk edebiyatının akılda kalan ve iz bırakan tiplerindendir. Çalışmada üç farklı sosyal çevrenin birbirine benzeyen üç tipi psikolojik ve sosyal açıdan değerlendirilecektir.

Last modified: 2018-01-19 16:25:42