ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KURGUDAN GERÇEĞE OSMAN NEVRES

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2473-2482

Keywords : Osman Nevres; Hasan Tahsin; Attila İlhan; roman;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

A. İlhan'ın sanat anlayışının özünü toplumcu gerçekçilik oluşturur. Ona göre yazar gerçekleri olduğu gibi yansıtmalıdır. Aynanın İçindekiler dizisinde A. İlhan romanlarında anlattığı olayları bir aynada gördüğünü ancak aynanın puslu olduğunu özellikle belirtmektedir. Aynanın İçindekiler dizisindeki romanlarında A. İlhan, Kurtuluş Savaşı ile 27 Mayıs 1960 İhtilâli arasında gelişen toplumsal olayları ele alır. Bu romanlardan biri de Dersaadet'te Sabah Ezanları'dır. Yazar bu romanında -diğerlerinde de görüleceği gibi- anlattığı olayları belgeleyen gazete kupürlerinden, Meclis tutanaklarından kimi zaman alıntılar yapmıştır. Bu tavır, dikkatlerin romanın şahıs kadrosu içinde yer alan bir isim üzerine toplanmasına yol açmıştır. Bu isim Osman Nevres adında genç bir adamdır. Kaynaklar gözden geçirildiğinde Osman Nevres adında birkaç önemli isme rastlanmaktadır. Bu çalışmada A. İlhan'ın sanat anlayışı göz önüne alınarak, roman kişisi Osman Nevres'in kim olduğu sorusu tartışmaya açılmıştır.

Last modified: 2018-01-19 16:23:48