ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TEMALARIN ÖĞRETİMİNDE ŞİİR DİLİNDEN YARARLANMA: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2711-2740

Keywords : Âşık Veysel; Türkçe Öğretim Programı; şiirler; tema ve alt temalar;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İster ölçülü ister serbest olsun, tek dizeden veya sayfalar dolusu bölümlerden oluşsun kaynağını duyguların gücünden alan kendine özgü ve kendini özgü bir söyleyişi ile insanı ilgilendiren hemen her konuda yazılabilen şiir; hem edebî zevkin oluşmasına yardımcı olan bir yazı türü; hem de bireyin olumlu davranış kazanmasında etkili olan bir eğitim aracıdır. Nitekim şiirin Türkçe Öğretim Programı'nda zorunlu türler arasında gösterilmiş olası bu savın doğruluğunu destekler niteliktedir. Bu çalışmada Âşık Veysel'in şiirleri Türkçe Öğretim Programı'nda belirtilen tema ve alt temalar çerçevesinde incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle çocukların sevebileceği şiirlerin nitelikleri üzerinde durularak şiirlerin bu ölçütlere uygunluğu araştırılmış, sonrasında ise bu şiirlerde hangi tema ve alt temaların işlenildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Veriler, Doğan Kaya tarafından hazırlanan ve şairin bütün şiirlerini ihtiva eden “Âşık Veysel” (2011) isimli eserden hareketle elde edilmiştir. Araştırma sonucunda Âşık Veysel'in şiirlerinin Türkçe Öğretim Programı'nda belirlenen temaların bütününü (%100), alt temaların ise büyük bir çoğunluğunu (%73.73) destekleyecek, şiir eğitimine ve sevgisine katkıda bulunacak bir özellik sergilediği görülmüştür.

Last modified: 2018-01-19 16:47:31