ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

PROFESYONEL KAYIT STÜDYOLARINDAKİ TONMAİSTERLERİN EĞİTİM DURUMLARI VE MÜZİKSEL ÜRETİME KATKILARI

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2799-2810

Keywords : Müzik eğitimi; müzik teknolojileri; tonmaysterlik;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

19. yüzyıl sonlarına doğru ilk ses kayıt çalışmaları ile başlayan süreç, ses kayıt teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte günümüze dek büyük aşamalar kat etmiştir. Bu süreçle beraber kayıtları yapan ve dinleyicinin bu kayıtları kaliteli bir şekilde duyabilmesini sağlayan insanlar, ilk defa Almanya'da “tonmaister” olarak adlandırılmışlardır. Daha sonra İngiltere'de “sound engineer” terimi kullanılmıştır. Türkiye'de de tonmayster ya da ses mühendisi kelimeleri benimsenmiştir. Araştırmada yöntem olarak tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu profesyonel kayıt stüdyolarında çalışmakta olan ve alanında önemli çalışmalara imza atmış 30 tonmayster oluşturmaktadır. Türkiye'de kendini yetiştirmiş tonmaysterler bu alana öncülük etmektedirler. Tonmaysterlik eğitimi veren üniversitelerin mezunları da müzik sektöründe önemli işlere imza atmaktadırlar. Ancak hem nicelik hem de nitelik açısından daha ileriye gitmek gerekliliği vardır. Bu anlamda üniversitelerin müzik bölümlerinde, konservatuvarlarda ve hatta eğitim fakülteleri müzik bölümlerinde “Müzik Teknolojileri” ana sanat dalı eğitimi verilmesi önerilmektedir. Tonmayster yetiştiren programlarda teorik bilginin yanı sıra tecrübe kazanmaya yönelik proje çalışmalarına ağırlık verilmesi ve eğitimin uygulamalı temeller üzerine kurulması önerilmektedir.

Last modified: 2018-01-19 16:53:07