ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

AVRASYA KONAR GÖÇERLERİNİN SOSYOEKONOMİK YAPILARI VE YAŞAM TARZLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2811-2824

Keywords : Göç; Göçebe; Avrasya; Türk; Göçebe Hayatı;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Batının kendinden olmayana "barbar" sıfatını layık görmesi Antik Yunan'dan kalma bir gelenektir. Bu kelime kendilerinden olmayanları nitelemek için kullanılmış olsa bile zaman içerisinde barbarlık medeni açıdan geri kalmış toplumları ifade eder bir hâl almıştır. Günümüzün en büyük yanılgılarından biri yerleşik yaşamın medeniyeti, göçebeliğin ise geri kalmışlığı temsil eder hale gelmesidir. Her iki toplumun kendine has meziyetleri vardır ve bir diğerinin diğerine üstünlük sağlaması gibi bir durum belli başlı olgularda söz konusudur. Biz bu yazımızda Avrasya bozkırlarında göçebelik yapmış olan Türklerin toplumsal yapısına dair toplu bilgi verirken aynı zamanda göçebeliğe yapılan haksızlıklar üzerinde duracağız.

Last modified: 2018-01-19 16:54:52