ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Nahçivanda Son Tunç-Erken Demir Çağının Kil Kabları

Journal: MANAS Journal of Social Studies (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 43-72

Keywords : Nahçıvan; Son Tunç-Erken Demirçağı; boyasız kil kaplar; Azerbaycan.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Makalede kil kaplar biçim ve özelliklerine göre qruplaşdırılaraq tiplere bölünübtür. Şunların yapılması teknolojisi, süslenme yöntemi ve diğer konular öğrenilibtir. Hep höyüklerden, hem de mezarlardan bulunmuş çok sayıda kil kaplar kanıtlıyor ki, Son Tunç-Erken Demir çağında ekinçi-hayvandar aşiretlerin ekonomik yaşamında kil kaplar önemli yer tutmuştur. Bu çağda Azerbaycan'ın diğer bölgeleri gibi Nahçivan da önemli seramikçilig merkezi olmuştur.

Last modified: 2018-03-28 01:27:46