ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Demografik Özelliklere Göre Gaziantep’de Yaşayan Insanlarin Fiziksel Aktivitede Bulunmama Nedenlerine Yönelik Bir Uygulama

Journal: MANAS Journal of Social Studies (Vol.2, No. 4)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 87-100

Keywords : Spor; fiziksel aktivite.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışma, Gaziantep'te yaşayan insanların neden spor yapmadıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.Araştırmanın örneklemini Gaziantep içinde bulunan merkez ilçeler oluşturmaktadır. Ölçekler, şehrin farklı yerlerinde bulunan alışveriş merkezlerinde uygulanmıştır. Deneklerin ölçekteki sorulara yanlış cevap vereceği de düşünülerek ölçek sayısı 750 olarak belirlenmiştir. Ancak geri dönen ölçek sayısı 510 olmuş ve değerlendirmeye alınan ölçek sayısı 477 olarak gerçekleşmiştir. Veri analizleri SPSS16.0 ile yapılmıştır. Verileri değerlendirmek için, frekans dağılımı, aritmetik ortalama, ANOVA, t testi analiz yöntemleri uygulanmıştır.

Last modified: 2018-03-28 01:51:54