ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Sıkı Geçme Bağlantısı Yapılan GGG-60 Döküm Malzeme ile S275JR ve S355JR Çeliğinin Malzeme Etkisinin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Metodu ile İncelenmesi

Journal: Future Visions Journal (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 7-19

Keywords : S275JR steel; S355JR steel; GGG-60 casting iron; the tight fit connection; the finite element method; Surface roughness. S275JR çelik; S355JR çelik; GGG-60 dökme demir; Sıkı geçme bağlantısı; Sonlu elemanlar metodu; Yüzey pürüzlülüğü;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Tight junctions are generally preferred in production areas for easy and economically. Specially, mounted of automotive parts tight junctions are frequently used for merging operations. This operation provided between shaft and hub by friction composed on surface pressure. The minimum diameter of shaft must be bigger than maximum diameter of hole. The another meaning of this is that the lower limit of shaft tolerance bigger than upper limit. Tight functions have some tolerance about thick-walled pressure tube theorem. Different materials have different properties and for this reason these tolerances caused mistakes on production areas and returned items on markets. In this paper, structure of GGG-60 spherical graphite cast iron was studied and it was used in crankshaft. Two different materials were made of S275JR and S355JR steels and mounted by tight junctions with GGG-60. Also, before attachment dimensional measurements were done. When analyzed to experimental and finite element method done for tight junctions, there were differences on material type and surface porosity. According to finite element method, tightness ratio of three different materials were shared as analyze results. It was imported that for using tight junctions design it must be friction coefficient. For this reason, analyze result which was done on crankshaft were suggested. Also, experimental methods and finite element method were compared.Güç ve hareket iletiminde montajlama uygulamaları esnasında en fazla yapılan birleştirme işlemlerinden biri sıkı geçme bağlantılarıdır. Bu birleştirme mil ile göbek arasında sürtünme kuvvetinden oluşan basınç ile sağlanır. Üretim sahalarında kolay ve ekonomik olmasından dolayı tercih edilir. Özellikle otomotiv parçalarının montajlanmasında sıkça kullanılmaktadır. Bu araştırmada, GGG-60 küresel grafitli dökme demirin içyapısı incelenmiş olup, S275JR ve S355JR çelikten üretilmiş iki farklı malzeme ve sıkı geçme ile birbirine bağlanmıştır. Sıkı geçme bağlantılarının birbirinden ayrılma dayanımları basma – çekme testi ile deneylenmiştir. Yapılan deneyde ise farklı sıkılık oranında en iyi sıkılığın 0,17 – 0,23 arasında olduğu görülmüştür. Bu test verileri ile sonlu elemanlar metodu kullanılarak doğrulamaya gidilmiştir. Günümüzde üretim sahalarında montaj işlemleri için kullanılan akıllı (yük kontrollü) preslere uygun sıkılık ve yüzey pürüzlülük değerleri verilerek iyi sonuçlar alınmıştır.

Last modified: 2018-07-10 20:12:44