ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Tüm Vücut Titreşimi Antrenmanlarının Kilo Vermeye ve Kas Kütlesi Artışına Etkileri

Journal: Future Visions Journal (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 52-60

Keywords : : Vibration platform; energy expenditure; weight loss; vibration trainings. Titreşim antrenmanları; Enerji harcaması; Kilo verme; Titreşim platformu.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

It's not much studies have been done the effect of whole body vibration training system (WBVT) on energy metabolism, muscle mass increase and weight loss. According to the results obtained from the studies; It was observed that programs of WBVT much more useful system for increasing muscle mass, bone tissue, muscle strength and muscle flexibility both alone and especially when applied with endurance, strength and aerobic exercises. The aim of this study is to analyze the latest work on vibration training by determining whether WBVT programs alone and as a result of their application with other programs are a reliable complement to muscle mass gain and weight loss. For this purpose, an updated resource search was conducted by scanning electronic libraries such as EBSCOHOST, SPORTDiscus, PubMed and SciELO. In addition, a detailed investigation has been carried out on the references given in selected studies. It was detected that WBVT is more effective when combined with endurance and strength training. In addition to being associated with weight loss, WBVT muscle mass increase is also associated with increased muscle mass, energy expenditure and decreased fat mass. As a result of the source analysis, it was observed that some results related to WBVT were consistent, while in some studies it was found that the results were inconsistent with each other. It has been suggested that coadministration of WBVT programs, especially with other training methods, is a safer method and may provide both benefit in terms of muscle mass gain and speeding up weight loss when combined with a regular diet and exercise program.Tüm vücut titreşim antrenman (TVTA) sisteminin enerji metabolizması, kas kütlesi artışı ve kilo verme üzerine etkileri ile ilgili çok az çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ışığında; TVTA programlarının kas kütlesini, kemik dokusunu, kas gücünü ve kas esnekliğini artırmada hem tek başına hem de özellikle dayanıklılık, kuvvet ve aerobik egzersizlerle birlikte uygulandığında diğer yöntemlerden çok daha yararlı bir sistem olduğu görüldü. Bu araştırmanın amacı TVTA programlarının tek başına ve diğer programlarla birlikte uygulanması sonucunda kas kütlesi artışına ve kilo vermeye yönelik güvenilir bir tamamlayıcı olup olmadığını belirleyerek titreşim antrenmanları ile ilgili en son çalışmaları analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda EBSCOHOST, SPORTDiscus, PubMed ve SciELO gibi elektronik kütüphaneler taranarak güncellenmiş bir kaynak araştırması yapıldı. Ayrıca, seçilmiş olan çalışmalarda verilen referanslar üzerinden de ayrıntılı bir araştırma yapıldı. TVTA'nın özellikle dayanıklılık ve kuvvet antrenmanları ile birlikte yapıldığında daha etkili bir yöntem olduğu tespit edildi. TVTA kas kütlesi artışının kilo verme ile ilişkili olmasının yanında kilo vermenin de yine kas kütlesi artışı, enerji harcaması ve yağ kütlesindeki azalma ile ilişkili olduğu görüldü. Kaynak analizi sonucunda TVTA ile ilişkili bazı sonuçların tutarlı olduğu gözlemlenirken bazı çalışmalarda ise sonuçların birbiri ile çelişkili olduğu tespit edildi. TVTA programlarının özellikle diğer antrenman metotları ile birlikte uygulanmasının daha güvenli bir yöntem olduğu ve hem kas kütlesi artışı açısından fayda sağlamasının hem de düzenli bir beslenme planı ve egzersiz programı ile birleştiğinde kilo vermeyi hızlandırabildiği yorumu getirildi.

Last modified: 2018-07-10 20:24:04