ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Дослідження стійкості аграрного комплексу

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 36)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 100-105

Keywords : математична модель; система; стійкість; стаціонарні стани; фазовий простір; аграрне під-приємство; рослинництво; тваринництво.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У роботі проаналізована взаємодія рослинницької та тваринницької підсистем аграрного підприємства. Крім власних доходів рослинницька галузь одержує надходження від тваринницької галузі у вигляді безкоштовних органічних добрив, водночас надаючи їй безкоштовні корми. Побудована математична модель у вигляді системи двох диференціальних рівнянь, яка належить до моделей типу «хижак-жертва». Динаміка такої системи є нестійкою, але врахування стабілізуючого впливу тваринницької підсистеми на рослинницьку дозволяє забезпечити стійкість моделі. Врахування синергетичної взаємодії двох підсистем дозволяє аграрному підприємству досягти економічної стійкості.

Last modified: 2018-07-12 01:56:59