ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Розрахунок податкового навантаження на основі короткострокових фіскальних характеристик

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 33)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 108-114

Keywords : податкове навантаження; крива Лафера; екстремуми виробничої та фіскальної функції; фіскальні характеристики;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті окреслено вплив податків на суб'єктів підприємництва шляхом виявлення залежностей лінійного та нелінійного типу. Здійснено побудову кривих Лафера для різних видів залежностей. Виявлено точки локального максимуму, що відповідають екструмумам виробничої та фіскальної функцій кривої Лафера. Розраховано рівень податкового навантаження в Україні на основі короткострокових фіскальних характеристик

Last modified: 2018-07-17 04:16:15