ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Фінансові аспекти формування та використання майна підприємства

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 31)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 27-31

Keywords : майно підприємства; активи; джерела формування майна; ліквідність; фінансова стійкість підприємства; платоспроможність;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті проведено практичний аналіз фінансових аспектів формування та використання майна підприємства, запропоновано шляхи вдосконалення цих процесів. За теоретичними визначеннями майном підприємства виражено через усі його активи, джерелами їх формування є статті пасиву балансу. Фінансові аспекти аналізу процесів формування та використання майна досліджено за допомогою оцінки фінансового стану підприємства та ефективності використання активів господарюючого суб'єкта

Last modified: 2018-07-17 17:31:22