ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Концептуальні засади соціальної відповідальності підприємства

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 31)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 80-84

Keywords : суспільство; соціальна відповідальність підприємства; стейкхолдери (зацікавлені сторони); соціальні норми; соціальний контроль;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розкрито сутність категорії «соціальна відповідальність» як комплексного поняття, яке відображає фунда-ментальні цінності суспільства. Система соціальної відповідальності його суб'єктів характеризується як соціальний інститут регулювання соціально-економічних відносин із метою забезпечення стабільності та розвитку умов життєдіяльності. Розглянуто еволюцію теоретико-методологічних підходів до з'ясування змісту та рівнів соціальної відповідальності як відображення процесу усвідомлення соціумом потреби та можливості практичного забезпечення її вимог і результатів. Акцентовано увагу на соціальній відповідальності підприємства як критерію необхідності та результативності його діяльності, як дієвого інструменту механізму соціального контролю з метою узгодження інтересів бізнесу та суспільства. Підкреслено потребу у формуванні нового типу суспільних відносин, орієнтованих на підвищення відповідальності підприємств за вплив їхньої діяльності на суспільний розвиток

Last modified: 2018-07-17 17:56:45