ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YATIRIM ARAÇLARININ FIKHİ NİTELİĞİ The Characteristics of Investment Tools According to Islamic Jurisprudence

Journal: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) (Vol.5, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 139-163

Keywords : Fon; Yatırım; Mudaraba; Vekalet;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Fonların yatırıma yönlendirilmesi ekonomik ve sosyal bir zorunluluk olduğundan dolayı, İslam hukuku her zaman ve her yerde insanların gerekli olan ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu yatırımlar için bütün meşru yöntemleri ortaya koyar. Ticari işlemlerin gün geçtikçe daha fazla yaygınlaşmasından dolayı islam hukukçuları bu işlemlerin tespit edilip idrak edilmesi noktasında ictihadi daireyi genişletme görevini üstlenir. İslami Bankalardaki fonlar çeşitli yöntemlerle yatırıma yönlendirilir. Yatırım araçları birtakım çağdaş yatırım yöntemlerinin başlıcalarından sayılır. Ancak şeri çerçeveden çıkarılmaması için şeri yapı, yöntem ve şartların gözetilmesi gerekir. Şartların ihlal edilmesi veya yapının yanlış oluşturulması durumunda şeri yapının dışına çıkmış oluruz. Bu çalışmada odaklanmış olduğum hususlar, günümüzde İslami bankaların en önemli yatırım araçlarından olan Mudaraba ve Yatırım Vekaleti sözleşmeleridir.

Last modified: 2018-07-24 22:44:58