ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

HAFIZLIK EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN GÖZÜYLE TÜRKİYE’DE HAFIZLIK EĞİTİMİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA) Hifz Education In Türkiye Eyes of Individuals Receive Hifz Education (A Qualitative Research)

Journal: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) (Vol.5, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 67-105

Keywords : Hafız; Hafızlık; Hafızlık Eğitimi; Din Eğitimi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Hafızlık eğitimi İslam eğitim tarihinin ilk dönemlerinden günümüze kadar devam eden bir eğitimdir. İlk dönemlerde Kur'an'ın korunması amacıyla başlayan bu eğitim, günümüzde de farklı gerekçelerle birlikte devam etmektedir. Nitel yöntem kapsamında hazırlanan bu araştırma ile, hafızlık eğitimi alan bireylerden hafızlık eğitiminin öncesi, sonrası ve hali hazırda devam eden süreciyle ilgili derinlemesine bilgi alınmıştır. Araştırma kapsamında farklı illerden 43 bireyle görüşme yapılmıştır. Görüşmede elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Nitel verilerle hafızlık eğitimi öncesinde bu eğitime nasıl bir anlam yüklendiği, hangi gerekçelerle ve nasıl karar verildiği; hali hazırda devam eden süreçle ilgili hedef, yöntem, kurs ortamı ve psiko-sosyal durumlar; hafızlık eğitimi sonrasında eğitim, meslek ve hafızlığın korunması kapsamında neler yapılacağına dair veriler elde edilmiştir.

Last modified: 2018-07-24 22:42:53