ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SÜLEYMAN SENİH EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ, EDEBİ ŞAHSİYETİ, KAYIP EL YAZMASI DEFTERİ VE MÜŞTEREK GAZELLERİ The Biography, Poems, Literary Personality, Lost Manuscript Notebook and Collective Ghazals of Süleyman Senih Efendi

Journal: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) (Vol.5, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 189-199

Keywords : Senih Efendi; on dokuzuncu yüzyıl; tasavvuf;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu makalede Süleyman Senih Efendi'nin bugüne kadar bulunamayan elyazması defterini ve şairin eserleriyle dönemini ele aldık. On dokuzuncu yüzyıl mutasavvıf şair Senih Efendi, dönemin şartlarına ayak uydurarak şair arkadaşlarıyla müşterek gazeller söylemiştir. Senih Efendi, içli şiirler yazmış samimi bir tasavvuf şairidir. Mevlevilik tarikatı geleneğine bağlı kalarak yaşamış, şiirlerini de bu tarzda yazmıştır. Elyazması defterinde şiir türlerinin hemen hepsine yer vermiş olmakla birlikte daha çok Kerbela hadisesini ele alan mısralar yazmıştır. Defterin sonlarında yer alan tarih düşürmeleri de dikkate değer önem arz etmektedir. İlim alemine ilk kez sunduğumuz defteri ve Senih Efendi'yi tanıtmayı amaçladığımız bu makalede ayrıca müşterek gazeller konusuna da değindik. Senih Efendi alçak gönüllü, sufi bir şahsiyettir. Defterinde vefatına tarih düşürdüğü akrabalarının ardından isyan etmemiş, daha da imana sarılmış bir iman ehlidir. Devletin en karışık döneminde yaşamış ama asla ümitsizliğe düşmemiştir. Onun asıl amacı kâmil imana ermek ve insanlara ümit aşılamaktır. Süleyman Senih Efendi'nin hayatı, eserleri ve edebi şahsiyetini anlatacağımız makalemizde önce şairin hayatını, onun ardından eserlerini ve daha sonra da edebi şahsiyetini ele alacağız. Senih Efendi döneminin önemli şairlerinden olmakla birlikte günümüzde pek bilinmemektedir. Ancak erbabı tarafından bilinen bir şairdir. Elyazması defteri birçok araştırmacının bildiği ama ulaşamadığı eseri idi. Biz o eseri bulduk ve onun üzerinde akademik çalışma yaptık. Divanında bulunmayan, yani divanını tamamladıktan sonra yazdığı şiirlerden oluşan defter ilim aleminin ilgisini çekecektir. Senih Efendi'yi tanıtacağımız bu makale ile ilim alemine küçük de olsa bir katkıda bulunmayı ümit ederiz.

Last modified: 2018-07-24 22:47:25