ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Наукові основи забезпечення продовольчої безпеки держави в системі національної економічної безпеки

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 99-102

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Досліджено сутність та зміст продовольчої безпеки держави як важливої складової соціально-економічного розвитку, сформовано науково-методичні засади забезпечення національної продовольчої безпеки, проаналізовано загрози продовольчій безпеці держави, досліджено механізм забезпечення продовольчої безпеки, обґрунтовано теоретичні підходи щодо формування продовольчої безпеки на макроекономічному рівні, визначено роль і місце продовольчого забезпечення в контексті економічної безпеки держави.

Last modified: 2018-08-21 22:36:37