ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Доходи та витрати населення України в XXI столітті

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 116-120

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено наукові підходи до оцінки ролі праці в забезпеченні успішного соціально-економічного розвитку країн, проаналізовано динаміку зростання доходів і витрат українців та їх структуру в XX столітті, запропоновано заходи для забезпечення зростання доходів та їх справедливого розподілу між різними верствами населення України.

Last modified: 2018-08-21 22:41:26