ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

EXTRAPOLACIÓN DE LA BELLEZA DE LA VIOLENCIA DEL FILM DE ACCIÓN OCCIDENTAL EN LA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL SOBRE LA ACCIÓN PERFORMÁTICA DE LA AUTOFLAGELACÓN DENTRO DEL CONTEXTO RELIGIOSO INTERCONFESIONAL

Journal: FOLKLOR AKADEMİ DERGİSİ (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 89-96

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özellikle bedensel hareket, imge ve ses gibi sanatsal kompozisyon öğelerinin mekan/ zaman aralıklarını kullanırken, sanatsal, kültürel ve dinler arasındaki etkileşim üzerine fikirlerle ilgili olarak, sesin, dansın, performansın ve görsel-işitsel dilin kullanımı, bizim kamusal alanımızla ilgili olarak farklı kültürlerden ortaya çıkan her türlü dilsel engeli aşan sonuçlar almaya izin verir. Ancak, filmlerde dövüşün estetize edilmesinde koreografinin merkezileşen önemi, XX.yy sonu aksiyon sinemasındaki dansın kullanımını meşrulaştıracak. Bu nedenle, dinlerarası bağlamda bedensel şiddet perfomansıyla birlikte bu sinematografik tekniklerin keşfi, Batı aksiyon sinemasında bedensel şiddetin estetiğini, Yakın Doğu sinemasında ise şiddetin kurumsallaşan kutsallığını dönüştürüp vurgular.

Last modified: 2018-09-13 17:37:22