ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YÂ KEBÎKEÇ-MECMUALAR ARASINDA

Journal: FOLKLOR AKADEMİ DERGİSİ (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 101-108

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ciddi ve uzun süren bir çabanın ürünü olan makaleler, farklı zamanlarda ve kaynaklarda yayımlanmaktadır. Ancak değerli çalışmalara, artan iletişim imkânlarına rağmen, bazen kolay ulaşılamamaktadır. Bu nedenle akademik ürünler zaman zaman kitaplaştırılmaktadır.

Last modified: 2018-09-13 17:38:59