ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Наслідки нерозсекречення процесуальних рішень, на підставі яких проводилися НСРД, у кримінальному процесуальному доказуванні

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2018, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 92-106

Keywords : негласні слідчі (розшукові) дії; процесуальні рішення; докази; доказування; результати негласних слідчих (розшукових) дій; розсекречення.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Однією з причин низького рівня використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні є відсутність у матеріалах кримінального провадження процесуальних рішень (ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, постанов слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій), на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні. Автором статті поставлено за мету за результатами системного аналізу наукових джерел, положень чинного законодавства України та матеріалів правозастосовної практики встановити наслідки нерозсекречення процесуальних рішень, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, у кримінальному процесуальному доказуванні, а також обґрунтувати й запропонувати можливі шляхи їх вирішення.

Last modified: 2018-11-27 05:30:09