ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Науковий висновок щодо законності здійснення досудового розслідування слідчими органів прокуратури після 20 листопада 2017 р

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2018, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 216-221

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У листі Генерального прокурора України міститься прохання про надання наукового висновку щодо тлумачення окремих положень Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, інших законодавчих актів із наступних питань: 1) чи можливо у випадку з визначенням повноважень слідчих органів прокуратури не застосовувати вимоги Перехідних положень КПК України, які визначають повноваження та спосіб їх реалізації ними, а застосовувати як норму прямої дії п. 9 Перехідних положень Конституції України, в якій йдеться про «функцію слідства у прокуратури» в цілому без зазначення уповноважених на її здійснення осіб, їх повноважень та способу реалізації. Якщо відповідь буде ствердною, зазначити, яким чином вказане буде кореспондуватися з вимогою ч. 2 ст. 19 Конституції України та п. 9 Перехідних положень діяти «відповідно до чинних законів»; 2) чи можливо після 20.11.2017 здійснення слідчими органів прокуратури досудового розслідування нових (внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань після цієї дати) кримінальних проваджень, віднесених як до підслідності Державного бюро розслідувань, так і Національного антикорупційного бюро України. Системний та порівняльний аналіз норм Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про прокуратуру», Закону України «Про Державне бюро розслідувань» та інших нормативно-правових актів, а також наукових джерел, які присвячені поставленим у листі питанням, дає змогу висловити наступні доктринальні міркування.

Last modified: 2018-11-27 06:18:28