ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Erl-Halka Tipli Elektron-Pozitron Çarpıştırıcılarında Lineer Olmayan Süreçlerin ve Dinamik Odaklamanın Luminosity (Işınlık) Üzerine Etkisi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.13, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 9-17

Keywords : Işınlık; lineer olmayan süreçler; travelling focus;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bir hızlandırıcının performansını belirleyen önemli parametrelerden biri, birim tesir kesitteki olay sayısını veren ışınlıktır. Işınlık üzerine belirleyici olan birçok etken vardır. Bunlardan bir tanesi incoherent (lineer olmayan) süreçlerdir. Bu çalışmada, ERL-halka tipli kütle merkezi enerjisi 3.77 GeV olan elektron-pozitron çarpıştırıcılarında Breit-Wheeler, Breit-Heitler ve Landau-Lifshitz  lineer olmayan süreçlerin ışınlık üzerine etkisi incelenmiştir. Bunun yanında travelling focusun (dinamik odaklama) ışınlık üzerine etkisi ile beraber crab waist etkiside tartışılmıştır. Çalışmada simülasyon programlarından CAIN 2.42 programından yararlanılmıştır. Simülasyon programı kullanılarak elektron-pozitron çarpışma setlerinde lineer olmayan süreçlerin, dinamik odaklamanın ve crab waistin dahil edildiği linak-halka tipli çarpıştırıcılarda ışınlık değerleri hesaplanmıştır.Anahtar Kelimeler: Işınlık, lineer olmayan süreçler, travelling focus.  The Influence of Nonlinear Processes and Travelling Focus on Luminosity in Erl-Ring Type CollidersAbstract: One of the most important parameters that determines the performance of an accelerator is the Luminosity that gives the number of events in a unit effect. There are many factors that determine the Luminosity. One of these are incoherent processes. In this study, the effect of nonlinear processes on luminosity of electron-positron colliders with ERL-ring type center-center energy of 3.77 GeV on Breit-Wheeler, Breit-Heitler and Landau-Lifshitz In addition to this, the crab waist effect has been discussed in conjunction with the effect of traveling focusun (dynamic focus) on the Luminosity. In the study, CAIN 2.42 program was used from computer simulation programs. Using the simulation program, nonlinear processes in electron-positron collision sets were calculated for linac-ring type colliders including travelling focus and crab waist. Key words: Luminosity, nonlinear processes, travelling focus.

Last modified: 2018-11-30 17:18:04