ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СХИЛЬНОСТІ ДО ДОСЛІДНИЦ ЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Journal: Освіта та розвиток обдарованої особистості / Educanional and Development of Gifted Personality (Vol.3, No. 70)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 79-84

Keywords : хильність до дослідницької діяльності; діагностичний інструментарій; спеціалізована освіта науко- вого спрямування;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

На базі робочого поняття «схильність до дослідницької діяльності» обґрунтовано методичні підходи до педагогічної діагностики схильності обдарованих старшокласників до дослідного пошуку. Представлено приклади методичних до- робок діагностичного інструментарію для визначення відповідних схильностей. Запропоновано діагностичний комплекс, який надає можливість виокремити більш перспективну групу молоді, яка схильна до наукової творчості та долучається до освітніх програм і проектів МАН України, що є важливим компонентом педагогічної підтримки та тьюторського су- проводу дослідного пошуку членів МАН та допомагає під час розроблення методів і матеріалів для відбору учнів до освіти в закладах спеціалізованої освіти наукового спрямування.

Last modified: 2019-03-13 00:14:14