ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Характеристика критеріїв оцінювання інвестиційних проектів з енергозбереження у промисловості

Journal: Management and Entrepreneurship: Trends Of Development (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 23-29

Keywords : критерії оцінювання; інвестиційні проекти; ефективність реалізації; енергозбереження; ефект енергозбереження;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Актуальність досліджуваної теми зумовлена тим, що в умовах зростання вартості на енергоносії та значної енергоємності сучасних виробництв гостро постає проблема енергозбереження та вибору пріоритетних напрямів інвестування коштів у проекти підвищення енергоефективності підприємств. Предметом дослідження є теоретико-методологічні аспекти оцінки ефективності інвестиційних проектів з енергозбереження. Мета – теоретичне обґрунтування вибору критеріїв оцінки інвестиційних проектів, включаючи усі потенційні наслідки, що виникають у результаті реалізації проектів у рамках програм з енергозбереження на промислових підприємствах. Базовими принципами дослідження виступають системний та порівняльний методи, використаний структурно-функціональний підхід. Наукова значущість роботи полягає в дослідженні процесу відбору інвестиційних проектів з енергозбереження для промислових підприємств в Україні. Як висновок наводяться критерії відбору інвестиційних проектів з енергозбереження у промисловості. На практиці визначені критерії оцінки ефективності можуть бути використані при проведенні тендерів, прийнятті рішень про доцільність виділення коштів на реалізацію проектів з енергозбереження

Last modified: 2019-08-27 06:24:12