ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Лінгвопсихологічна міжпредметність у визначенні проблематики мовної діяльності в курсі загального мовознавства

Journal: Literature and Culture of Polissya (Vol.95, No. 12)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 124-132

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті йдеться про спробу міжпредметності у викладанні загального мовознавства. Утверджуючи лінгвістичну парадигму когнітивної лінгвістики у мовознавчому курсі, авторка зіткнулася з нечіткою інтерпретацією у психології та мовознавстві категорії мовної діяльності. Констатується, що вона аналізується професором А. С. Зеленьком у лінгвістичному дослідженні, присвяченому аналізу проблеми семантики в мовознавстві, і в низці розвідок психолога О. А. Зеленька, у яких ідеться про категорію загальної психології свідомості, на основі якої обґрунтовується реформування вищої школи України. У кожного з них, здавалося б, різний предмет вивчення: у першого – проблеми семасіології, у другого – категорія психічної діяльності та з нею пов’язана категорія загальної психології – свідомість. Об’єднує першого та другого дослідника психолого-свідомісний аспект вирішення поставленої ними проблеми. На основі зіставного аналізу концепцій психолога та мовознавця стає очевидним в аспекті когнітивної парадигми тлумачення свідомості як форми психічної діяльності елітника, що реалізується мовною моделлю світу. Вона членується на повсякденно-побутову, художню та наукову підмоделі. Останні постають структурованими системами концептів. Концепти ж в аспекті описової парадигми як тексти членуються на весь спектр лінгвістичних категорій.

Last modified: 2019-09-12 19:55:43