ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Емотивно-оцінний потенціал просторічної лексики в ідіолекті Олександра Довженка

Journal: Literature and Culture of Polissya (Vol.95, No. 12)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 133-141

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Статтю присвячено особливостям вербалізації емотивно-оцінного потенціалу просторічних лексем на різних мовних рівнях у процесі дослідження художнього мовлення Олександра Довженка. Розглядаються основні підходи до вивчення просторіччя. Виділяємо три ключові шляхи аналізу просторічної лексики: генетико-історичний, нормативний та стилістичний. Акцентується увага на критеріях виділення просторічної лексики з-поміж інших мовних явищ. Основний зміст дослідження полягає в поглибленому аналізі функціонально-стилістичних особливостей позанормативних лінгвістичних явищ у мовотворчості Олександра Довженка. Серед позанормативних мовних явищ виділяємо фонетичні модифікації слів, лайливі слова з негативною емотивною оцінкою, просторічні фразеологічні одиниці, експресивні дієслова, просторічні прізвиська та суржик. Сферою функціонування досліджуваної лексики є монологічне та діалогічне мовлення персонажів.

Last modified: 2019-09-12 19:55:43