ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Klassifikationsmöglichkeiten der phraseologischen Wortverbindungen aus kontrastiver Sicht Deutsch-Polnisch

Journal: Literature and Culture of Polissya (Vol.95, No. 12)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 193-210

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

W wielu systemach językowych funkcjonują połączenia wyrazowe, które ze względu na swoją utrwaloną formę oraz specyficzne znaczenie stosowane są w komunikacji jako gotowe frazy niosące ze sobą dodatkowo określony ładunek emocjonalny. Znajomość frazeologizmów jest ważna zarówno w nauce języka obcego, jak i w pracy tłumacza. Poprawnie użyte mogą wzbogacać wypowiedź i świadczą o wysokim stopniu opanowania języka obcego. Ich niewłaściwe zastosowanie może jednak doprowadzić do nieplanowanego efektu komicznego lub wręcz zakłócać komunikację. W poniższym artykule w oparciu o różnorodne teksty źródłowe zostaną przedstawione kryteria według których definiuje się frazeologizmy w niemieckim i polskim systemie językowym. Następnie zostanie przedstawiona różnorodność takich grup wyrazowych w obu językach.

Last modified: 2019-09-12 19:55:43