ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Відтворення українського конфлікту-кризи в англомовних новинах: вербалізація комунікативного складника

Journal: Literature and Culture of Polissya (Vol.95, No. 12)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 157-168

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті доведено, що комунікативний складник розгортання конфлікту-кризи, яка поєднує різні за інтенсивністю етапи протистояння, вербалізується мовними засобами на позначення відношень сенсомоторного походження, представлених протидією, перешкодою, контактом і забезпеченням можливості, які є продовженням фізичного протистояння. Комунікативна протидія відтворена дієсловами англійської мови на позначення звинувачень, перешкода – заперечними засобами. Комунікативний контакт втілений одиницями на позначення зустрічей і переговорів, спрямованих на розв’язання кризи, а роль комунікативного сприяння, відображеного перформативами, які вказують на виконання дії, та промісивами, що стосуються обіцянок, залежить від того, яка сторона протистояння їх висловлює.

Last modified: 2019-09-12 19:55:43