ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Когнітивна специфіка виявлення ефектів об’єктивності та суб’єктивності в англомовному новинному Інтернет-дискурсі

Journal: Literature and Culture of Polissya (Vol.95, No. 12)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 150-156

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Стаття присвячена дослідженню когнітивного підґрунтя аналізу вербалізації ефектів об’єктивності та суб’єктивності в англомовному Інтернет-дискурсі новин, що враховує механізми сприйняття людиною навколишнього світу, реалізуючись через протиставлення однозначності / неоднозначності, точності / приблизності та нейтральності / впливу. Когнітивне вивчення вказаних ефектів відбувається в межах когнітивно-риторичного підходу, який враховує риторичні канони текстопобудови та когнітивний компонент, котрий виявляється у залученні ментальних процесів при організації повідомлень на двох етапах аналізу текстів Інтернет-новин, пов’язаних з елокуцією.

Last modified: 2019-09-12 19:55:43