ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Między tekstem oryginału a tłumaczeniem. Kilka spostrzeżeń o języku Janusza Korczaka 9

Journal: Literature and Culture of Polissya (Vol.95, No. 12)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 237-250

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Janusz Korczak, lekarz, pedagog i pisarz pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką w postaci dramatów, powieści, esejów, opowiadań i in., w których przedstawiona została sytuacja życiowa dziecka i obrona jego praw. Poza tym jest autorem naukowych rozpraw o wychowaniu i pism pedagogicznych, jak również licznych rozpraw społeczno-medycznych. Jego twórczość została przełożona na ponad dwadzieścia języków. Przedłożony artykuł ma na celu poddać egzemplarycznej analizie porównawczej wybrane oryginalne teksty Korczaka i ich niemieckie tłumaczenia. Uwaga badacza koncentrowała się przede wszystkim na warstwę leksykalną, syntaktyczną i stylistyczną tekstu. Uzyskane wyniki pozwalają na kilka uwag odnośnie do stylu i języka Korczaka. W ścisłym związku wyników analizy i procesu tłumaczeniowego pozostają zagadnienia przetłumaczalności vs. braku ekwiwalencji całkowitej.

Last modified: 2019-09-12 19:55:43