ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Репрезентація лінгвокультурних кодів знахарського дискурсу

Journal: Literature and Culture of Polissya (Vol.95, No. 12)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 211-221

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Актуальною проблемою мовознавства є вивчення фольклорних жанрів, що фігурують дотепер, як феноменів лінгвокультури. Лікувальні замовляння науковці найчастіше розглядають в аспекті волюнтативної та магічно-містичної функцій мовлення. Проте засоби й комунікативні механізми лінгвокультурного кодування в знахарському дискурсі не були об’єктом спеціальних досліджень. У пропонованій розвідці за допомогою семасіологічної процедури польового моделювання, дистрибутивного аналізу й контекстологічної інтерпретації розглянуто проблему репрезентації духовного, просторового, біоморфного й сенсорного лінгвокультурних кодів. Доведено, що їх знаково-мовна репрезентація залежить від жанрових, тематичних та структурних особливостей фольклорних текстів. Знахарський дискурс розгорнуто завдяки реалізації не тільки магічної, волюнтативної, але й естетичної, аксіологічної, експресивної та сугестивної функцій вербалізаторів лінгвокультурних кодів.

Last modified: 2019-09-12 19:55:43