ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

МЕТОДИКА CVP-АНАЛІЗУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.124, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 76-90

Keywords : операційна діяльність; CVP-аналіз; точка беззбитковості; змішані витрати; регресійний аналіз;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розглянуто сутність та базові припущення методики CVP-аналізу. Висвітлено невідповідність окремих припущень загальновизнаним в економічній науці закономір­ностям. Аргументовано неможливість здійснення гарантованого поділу поточних витрат підприємства на постійну та змінну частини за допомогою регресійного аналізу та інших методів. Виявлено додаткові чинники негативного впливу на прак­тичну значущість методики CVP-аналізу, що пов'язані з неврахуванням фінансових аспектів та ризиків операційної діяльності підприємства.

Last modified: 2019-09-24 17:20:53