ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.124, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 103-121

Keywords : видатки бюджету; бюджетна програма; бюджетне регулювання; бюджетне прогнозу­вання; бюджетна стратегія; бюджетне планування;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розкрито сутність видатків бюджету як інструменту регулювання соціально-економічного розвитку країни. Обґрунтовано структурно-функціональну модель сис­теми бюджетного регулювання у сфері видатків, інституційні засади формування видатків бюджету у системі державного стратегічного планування. Визначено напрями удосконалення системи перспективного прогнозування і планування видат­кової частини бюджету. Удосконалено методологічні підходи до оцінки результа­тивності бюджетних програм та діяльності розпорядників бюджетних коштів.

Last modified: 2019-09-24 17:45:25