ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

КРЕДИТНА СТРЕСОСТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.124, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 122-136

Keywords : кредитна стресостійкість; інтегральний індекс кредитної стресостійкості; метод мінімаксної нормалізації;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Уточнено зміст поняття "стресостійкість" банківської системи, введено до наукового обігу новий термін "кредитна стресостійкість" та наведено його тлума­чення. Сформульовано критерії та визначено перелік індикаторів оцінювання кредитної стресостійкості вітчизняної банківської системи; запропоновано методичний підхід до оцінки кредитної стресостійкості банківської системи України на основі методу мінімаксної нормалізації та проведено його практичну апробацію. Проаналізовано динаміку інтегрального індексу кредитної стресостійкості банківської системи України та ідентифіковано причини його різких змін. Систематизовано напрямки зміцнення кредитної стресостійкості банківської системи України, заплано­вані та прийняті НБУ. Запропоновано заходи на рівні банків та регулятора, спрямовані на підвищення рівня кредитної стресостійкості вітчизняної банківської системи.

Last modified: 2019-09-24 17:48:00