ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.124, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 153-166

Keywords : ринок освітніх послуг; конкуренція; освітній процес; вища освіта; інтернаціоналізація; глобалізація освітнього простору;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Охарактеризовано динаміку структурних змін на ринку освітніх послуг України в аналітичному періоді з 1991 по 2018 рр. Розглянуто поточний стан та проблеми розвитку ринку освітніх послуг, фактори впливу на його розвиток. Обґрунтовано дис­пропорцію структурних моделей підготовки фахівців і реальної потреби в них на ринку праці України. Виявлено та узагальнено основні тенденції розвитку ринку освітніх пос­луг України, стратегічні орієнтири і цільові настанови модернізації вищої освіти.

Last modified: 2019-09-24 17:56:13