ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Çevreci Çözücüler ile Polivinilpirolidon Nanolif Üretimi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 352-366

Keywords : Gül suyu; Lavanta suyu; Polivinilpirolidon; Çevreci çözücü; Çevreci elektro lif çekim yöntemi; Nanolif;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, çevreci elektro lif çekimi yaklaşımı ile ultra saf su, gül suyu, lavanta suyu, etanol, asetik asit ve aseton gibi farklı çevreci çözücüler ile biyouyumlu polivinilpirolidon (PVP) nanoliflerin üretiminin gerçekleştirilmiştir. Polimer çözeltiler iletkenlik, yüzey gerilimi ve viskozite ölçümleri ile karakterize edilmiştir. Morfolojik analizler Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) ile gerçekleştirilmiştir. PVP/ultra saf su, gül suyu ve lavanta suyu çözeltilerinin iletkenlik, yüzey gerilimi ve viskozite sonuçları; benzer iken PVP/ asetik asit çözeltisi en yüksek viskoziteye ve en düşük iletkenlik değerlerine sahiptir. Diğer taraftan PVP/etanol çözeltisi en düşük yüzey gerilimine sahiptir. En düşük ortalama lif çapı; ultra saf su, gül suyu ve lavanta suyu ile elde edilmiştir fakat boncuklu lifler gözlenmiştir. En düzgün nanolifler PVP/etanol çözeltisinden elde edilirken, ortalama lif çapının 724 nm civarında, diğer PVP çözeltilerden daha kalın olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle çalışmanın diğer kısmında lif morfolojisini geliştirmek için etanol yardımcı çözücü olarak seçilmiştir. Ayrıca, çözelti iletkenliği, lif çapı ve nanolifli yüzey çapı arasında ilişki olduğu tespit edilmiş ve iletkenlik arttıkça, lif çapının azaldığı, nanolifli yüzey çapının ise arttığı belirlenmiştir.

Last modified: 2019-12-18 16:01:23