ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

[Ni(2-Benzimidazol-il-üre)2(etanol)2][NO3]2 Bileşiğinin Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi Kullanılarak Yapılan Bazı Kuantum Kimyasal Hesaplamaları

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 203-212

Keywords : Benzimidazol-il-üre; Moleküler parametreler; YFT;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, moleküler yapısı tek bir kristal X-ışınım yöntemi ile belirlenen [Ni(2-Benzimidazol-il-üre)2(etanol)2][NO3]2 bileşiğinin teorik hesaplamaları yapılmıştır. Teorik hesaplamalarda elde edilen optimize geometri, dipol moment gibi birçok özellik deneysel değerlere oldukça yakın sonuçlar göstermiştir. Bunların dışında bileşiğin gaz fazında sınır orbitalleri, hesaplanan sınır orbitallerin enerjilerinden elektronik yapı tanımlayıcıları, moleküler elektrostatik potansiyel haritası, doğrusal olmayan optik özellikleri hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Çalışmanın birçok organometal kompleksin moleküler özelliğine ışık tutacağı düşünülmektedir. Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (YFT), Gaussian 09W programı kullanılarak hesaplama yöntemi olarak seçilmiştir ve kompleks için B3LYP/LANL2DZ seviyesinde optimize edilmiş gaz faz kuantum mekaniksel verileri elde edilmiştir.

Last modified: 2019-12-18 16:01:23