ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Borlanmış Fe-Ni İkili Alaşımlarının Radyasyon Koruma Özellikleri için Bulanık Mantık Modelinin Kullanımı

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ; ;

Page : 276-284

Keywords : Bulanık mantık modeli; Borlama; Radyasyon koruması; İkili alaşımlar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, bulanık mantık modeli kullanılarak ağırlıkça % 60 Ni ve %80 Ni içeren borlanmış Fe-Ni ikili alaşımların radyasyon koruma özellikleri borlama parametreleri olan sıcaklık ve zamanın fonksiyonu olarak incelenmiştir. Bunun için, borlanmış numunelerin doğrusal zayıflama katsayıları hesaplanmış ve bu değerlere bulanık mantık modeli uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, bulanık mantık modelinin test edilmemiş şartlar içinde bile borlanmış Fe-Ni alaşımlarının radyasyon koruma özelliklerini tahmin etmek için kullanılabileceğini göstermektedir.

Last modified: 2019-12-18 16:01:23