ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Aspirde Genetik İlişkilerin Peroksidaz Genleri Kullanılarak Belirlenmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 367-373

Keywords : Carthamus tinctorius; Genetik çeşitlilik; Peroksidaz; POGP markör;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Aspir (Carthamus tinctorius L.) önemli bir yağ bitkisidir ve eski çağlardan beri Yakın Doğu’da kütürü yapılmaktadır. On beş peroksidaz gen markörü (POGP) 6 farklı ülkeye ait 39 aspir genotipinde (33 çeşit ve 6 ıslah hattı) genetik çeşitliliği araştırmak için kullanılmıştır. On dört POGP markörü aspirde polimorfizimler üretirken bir markör monomorfik olarak bulunmuştur. POGP markörleri aspirde toplam 71 band üretmiş ve üretilen bantlardan 50 tanesi polimorfik olarak bulunmuştur. Aspirde POGP markörü başına üretilen ortalama band sayısı 4.7 iken, ortalama polimorfik band sayısı 3.3 olmuştur. Aspirde genetik akrabalık ilişkilerini ortaya çıkarmak için benzerlik matrisi hesaplanmış ve UPGMA metodu ile dendrogram yapılmıştır. Aspir genotiplerinin benzerlik oranları 0.59-0.91 arasında değişim göstermiş ve ortalama benzerlik 0.80 olarak bulunmuştur ve genotipler 2 grup altında toplanmıştır. Markörlerin tespit ettiği gen çeşitliliği 0.17-0.48 arasında olmuştur. Mevcut sonuçlar, aspirde genetik çeşitliliği çalışmak için parmak izi yönteminde POGP markörlerinin kullanılabileceğini göstermektedir.Özet: Aspir (Carthamus tinctorius L.) önemli bir yağ bitkisidir ve eski çağlardan beri Yakın Doğu’da kütürü yapılmaktadır. On beş peroksidaz gen markörü (POGP) 6 farklı ülkeye ait 39 aspir genotipinde (33 çeşit ve 6 ıslah hattı) genetic çeşitliliği araştırmak için kullanılmıştır. On dört POGP markörü aspirde polimorfizimler üretirken bir markör monomorfik olarak bulunmuştur. POGP marörleri aspirde toplam 71 band üretmiş ve üretilen bantlardan 50 tanesi polimorfik olarak bulunmuştur. Aspirde POGP markörü başına üretilen ortalama band sayısı 4.7 iken, ortalama polimorfik band sayısı 3.3 olmuştur. Aspirde genetik akrabalık ilişkilerini ortaya çıkarmak için benzerlik matrisi hesaplanmış ve UPGMA metodu ile dendrogram yapılmıştır. Aspir genotiplerinin benzerlik oranları 0.59-0.91 arasında değişim göstermiş ve ortalama benzerlik 0.80 olarak bulunmuştur ve genotipler 2 grup altında toplanmıştır. Markörlerin tespit ettiği gen çeşitliliği 0.17-0.48 arasında olmuştur. Mevcut sonuçlar, aspirde genetik çeşitliliği çalışmak için parmak izi yönteminde POGP markörlerinin kullanılabileceğini göstermektedir.

Last modified: 2019-12-18 16:01:23