ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Lineer Olmayan İkili Schrödinger Denklemi için Ağsız Bir Yöntem

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 418-435

Keywords : RBFC Metodu; Von-Neumann Kararlılık Analizi; Lineer Olmayan ikili Schrödinger Denklemi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışma ağsız bir yöntem olan radyal tabanlı fonksiyonlarla kollokasyon (RBFC) yöntemi ile lineer olmayan ikili Schrödinger denklemlerinin (CNLS) sayısal çözümlerinin elde edilmesi üzerinedir. Zaman ayrıştırması için ileri fark ve kalan terimler içinde fonksiyonun ardışık zaman adımındaki ortalama değerleri kullanılmıştır. CNLS denklemi için kullanılan yöntemin kararlılık analizi incelemesi Von-Neumann kararlılık metodu kullanılarak yapılmıştır. Metodun geçerliliğini göstermek için tek soliton dalga hareketi ve iki solitonun etkileşimini içeren dört farklı test problemi ele alınmıştır. Her bir test problemi için sayısal sonuçlar grafikler ve tablolar yardımıyla gösterilmiştir. Ayrıca önerilen yöntemin geçerliliğini, verimliliğini ve etkinliğini göstermek için elde edilen sayısal sonuçlar analitik ve literatürde var olan sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.

Last modified: 2019-12-18 16:01:23