ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Формування адаптивної стратегії економічного розвитку підприємств в контексті євроінтеграції

Journal: Management and Entrepreneurship: Trends Of Development (Vol.1, No. 7)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 109-119

Keywords : адаптація; можливості; здатності; ресурси; компетенції; підприємство;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Актуальність досліджуваної теми обумовлена нагальною необхідністю підвищення ефективності економічного розвитку підприємств з огляду на визначальну роль адаптаційних можливостей підприємства в процесі розвитку національної економіки. Предметом дослідження є теоретико-методологічні аспекти формування та реалізації адаптивної стратегії економічного розвитку підприємств. Мета – дослідження питання формування адаптивної стратегії економічного розвитку підприємств в умовах поглиблення інтеграційних та глобалізаційних процесів. Для досягнення зазначеної мети використано загальнонаукові методи пізнання: порівняння, теоретичного обґрунтування, методи узагальнення і систематизації, порівняльний метод, метод аналізу та синтезу. Наукова значущість роботи полягає в поглибленні атрибутивного наповнення адаптивної стратегії економічного розвитку підприємства та наведенні алгоритму її реалізації. Як висновок наводиться необхідність впровадження адаптивної стратегії економічного розвитку підприємства. На практиці це забезпечить реалізацію пріоритетних цілей економічного розвитку підприємства в контексті євроінтеграції.

Last modified: 2020-01-04 20:02:27