ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА МОЛОДА»

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 11-25

Keywords : негативнооцінна лексика; газета «Україна молода»; жаргонізми; оказіоналізми; екстралінгвальні чинники.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті проаналізовано засоби створення негативної оцінки на матеріалах газети «Україна молода». Визначено, що негативнооцінна лексика активно функціонує на сторінках сучасних газет. Саме вона покликана створити в читача відповідні настрої та вплинути на його думку. Функціонування лексем з негативною оцінкою зумовлено, передусім, складною політичною та економічною ситуацією в Україні, проведенням антитерористичної операції на сході країни, а також активною інтеграцією до міжнародної спільноти. Було визначено, що негативнооцінна лексика виявляється в текстах різних тематик: суспільно-політичній, економічній, спортивній та заголовках. Значна частина такої лексики – це слова з переносним значенням, які не мають фіксованого вияву в лексикографічних джерелах або ж набувають нових значень, залежно від контексту; жаргонізми, вжиті для підсилення емоційного впливу на свідомість читача; та оказіоналізми – авторські новотвори, що підкреслюють виразно негативне ставлення самого журналіста до певної події чи особи і, відповідно, викликають подібне ставлення в читача. Зроблено висновки, що автори текстів часто вдаються до використання відверто негативної лексики, порушуючи таким чином норми літературної мови.

Last modified: 2020-02-25 16:17:48