ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

МАТЕРІАЛИ ФОНДУ «ВОЛИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ» В АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСАНКАРСТВА

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 230-247

Keywords : музей; архів; фонд; писанка; Волинь; Товариство дослідників Волині.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто, проаналізовано матеріали фонду «Волинський краєзнавчий музей» наукового архіву Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України пов'язані з діяльністю музею у першій чверті ХХ ст. зі збору інформації про писанки за допомогою кореспондентів, формуванням колекції та її опрацюванням. Методологічну основу становлять загальнонаукові принципи і методи дослідження. Серед них – проблемно- хронологічний, пошуку, аналізу та синтезу, узагальнення які дозволили дослідити дане питання та виявити окремі документи фонду, пов'язані зі збором колекції писанок Волинського музею на початку ХХ ст. Мета нашого дослідження – визначення архівних фондів, де зберігаються зібрання українознавчих документів, в яких можна почерпнути інформацію про писанку, писанкарство, обряди, звичаї та вірування пов'язані з великоднім символом, формуванням музейних колекцій тощо. Основним завданням є введення до наукового обігу архівних джерел невідомих широкому загалу та неопублікованих раніше. У матеріалах, які надійшли до Волинського краєзнавчого музею в 1909-1914 рр., зазначено місця виготовлення, осіб які надіслали або передали писанки до музею, а також відомості про них, хто і де працює чи навчається. Розглянуті матеріали представляють собою унікальні документальні джерела в яких засвідчена діяльність Волинського краєзнавчого музею, що працював у Житомирі з 1900 по 1932 рік. Вони підтверджують активну діяльність закладу та його співробітників І. Шулікова, етнографа В. Кравченка зі збору та опрацювання матеріалів з матеріальної та духовної культури місцевого населення, що надходили у фонди музею. Окремо варто відзначити проведену роботу Товариства дослідників Волині.

Last modified: 2020-02-25 19:46:20