ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НОВИХ СЛІВ У МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 50-60

Keywords : нові слова; позамовні фактори; префіксоїд; усічена частина; мова преси; негативно-оцінне значення.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглядається використання нових слів у мові засобів масової інформації на початку ХХІ століття. На прикладах із друкованих періодичних видань окреслено специфіку вживання, охарактеризовано творення нових слів та зроблено пояснення їхнього значення. Зауважено, що досліджувана лексика виконує оцінну та інформативну функції. У статті здійснено короткий аналіз досліджень вітчизняних мовознавців щодо функціонування в українській мові мовних інновацій. Зроблено висновки, що слова-інновації утворюються за допомогою префіксоїдів квазі- та псевдо-, які мають негативно- оцінне значення, яким потім наділяють інноваційні лексеми, а також компонент кібер-, що є усіченою частиною слова «кібернетичний», що, крім оцінної функції, виконує й інформативну. Досліджено, що нові слова вживаються в різних тематичних групах, найчастіше у статтях, у яких описуються політичні події в нашій країні, відносини України та Росії, рідше – у кримінальній та економічній тематиці.

Last modified: 2020-03-02 19:09:12