ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 133-146

Keywords : мотивація; навчальна діяльність; особистість; професійне середовище; розвиток; самовдосконалення; самопізнання;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті проаналізовано сучасний стан науково-теоретичного вивчення проблеми професійного саморозвитку майбутнього фахівця. Відзначено, що проблеми професійного саморозвитку є багатогранним і комплексним педагогічним явищем. У загальному зосереджена увага на глибину термінів «саморозвиток» і «самопізнання». У дослідженні зроблений аргументований висновок, що висока позитивна мотивація навчальної діяльності є основою професійного саморозвитку майбутнього фахівця. А також визначено, що саморозвиток майбутнього фахівця – це свідома активна цілеспрямована діяльність скерована на розвиток власної індивідуальності й професійної самореалізації особистості з метою самовдосконалення

Last modified: 2020-03-02 19:31:05