ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 13-25

Keywords : архівна справа; правове врегулювання в архівній сфері; Національний архівний фонд; законотворча діяльність у галузі архівної справи.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглядаються нормативно-правові аспекти регулювання архівної справи в Україні, проблеми створення бази для нормативно-правового забезпечення реорганізації архівної справи в Україні, що надасть змогу організувати повноцінне функціонування НАФ України. Підкреслено, що продуктивна діяльність системи архівних установ сприяє формуванню НАФ, збереженню і використанню архівної інформації, здійсненню управлінських, науково-дослідних та довідково-інформаційних функцій в архівній справі. На сьогодні напрацьований певний механізм реалізації законодавчих положень, відповідно до нього розбудовано систему архівних установ, правова свідомість усе глибше входить у діяльність суб'єктів архівних відносин: творців, зберігачів та споживачів архівної інформації, її власників та користувачів. Удосконалення нормативної бази галузі має здійснюватися передусім з таких фундаментальних напрямів як: збереженість архівних документів, формування НАФ, забезпечення вільного доступу до відкритої інформації, захист прав громадян, законних інтересів держави та юридичних осіб і, нарешті, піднесення соціального статусу архівістів та авторитету галузі. Розв'язання правових проблем архівної справи потребує більш ґрунтовного науково-теоретичного забезпечення. Поява недержавного сектора документотворення активізує проблему майнових відносин щодо документів НАФ, зокрема, вироблення критеріїв i методики грошової оцінки архівних документів. Суттєвого наукового обґрунтування потребують і нормативні акти щодо кадрового i матеріального забезпечення дiяльностi архiвiв.

Last modified: 2020-03-02 19:36:06